УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Управління Капустинським НВК здійснюється Уповноваженим органом.

Безпосереднє керівництво Капустинським НВК здійснює директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки.

Директор Капустинського НВК призначається на посаду Уповноваженим органом за погодженням районної державної адміністрації і районної ради.

У Капустинському НВК створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада, при наявності більше 3 педагогічних працівників.

Головою педагогічної ради є директор Капустинського НВК.

Вищим органом громадського самоврядування Капустинського НВК є загальні збори колективу, що скликаються не менш одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників Капустинського НВК – зборами трудового колективу;

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами, батьківськими зборами дошкільного навчального закладу;

учнів – зборами учнівського колективу. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів:

від працівників Капустинського НВК – 10, учнів – 10, батьків та представників громадськості – 10.

Термін їх повноважень становить – 3 роки.

У період між загальними зборами діє рада Капустинського НВК .

Очолює раду Капустинського НВК голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

При Капустинському НВК за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада, батьківський комітет.

Кiлькiсть переглядiв: 13

Коментарi