Англійська мова

1. впр. 2 -3 ст. 89 - 90

2. впр. 6 ст. 93

3. впр. 1 ст. 96 (перекласти слова і записати у словник), впр. 3 ст. 96


Історія України, Всесвітня історія

Тема 6. Греція у V–IV ст. до н. е.

Тема. Греко-перські війни

Поняття:Марафонська битва, «трієра», Перший Афінський (Делоський)морський союз.

Працюємо з атласом

1. Знайдіть на карті територію Перського царства на початку V ст. до н. е.

2. Які народи були завойовані персами на початок V ст. до н.е.?

Складіть таблицю «Хронологічна таблиця Греко-перської війни»

Дата

Битва

Результат битви

Закріплення вивченого матеріалу

1. Один афінянин приніс своїм співгромадянам звістку про перемогу, вигукнувши: «Радійте, афіняни, ми перемогли!»

а) Про яку битву греко-перських воєн йдеться?

б) Коли вона сталася?

в) Яким було її значення?

2. Марафонською битвою афіняни пишалися найбільше, вважаючи її найкращою своєю перемогою.

а) Чи згодні ви з цією точкою зору?

б) Чому цій битві греки надавали такого великого значення?

Домашнє завдання Опрацювати матеріал підручника § 32

Тема. Розкв іт афінської де мократії

Поняття: «золотий вік», «рабовласницька демократія», «еклесія», «буле»,«геліея», Пелопоннеська ліга.

Вивчення нового матеріалу

1. Походження Перікла.

2. Відомий оратор.

3. Перший стратег Афінської держави.

4. Діяльність Перікла.

Працюємо з історичним джерелом

Прочитати уривки з історичних джерел і дати відповідь на запитання.

Давньогрецький історик Фукідід (5 ст. до н. е.)

Наші закони надають однакові права всім. У нас дозволяється людям піклуватися про свої домашні й водночас займатися державними справами. Ми самі обговорюємо свої дії й намагаємося дати їм правильну оцінку. Ми не вважаємо різні погляди чимось шкідливим для загальної справи.

З промови Перікла

Наш державний устрій не перейнятий з чужих країн, ми скоріше за все самі є прикладом для інших. Називається цей устрій демократичним... Держава наша гідна подиву... Ми єдині, хто вважає людину, що не бере участі в державних справах, бездіяльною. Говорячи коротко, я стверджую, що вся наша держава — центр просвітництва Еллади.

• Чи насправді такою бездоганною була афінська демократія?

. Домашнє завдання Опрацювати матеріал підручника § 33,

Тема. Господарство та повсякденне життя в Давній Греції.

Поняття: «титани», «герої», «німфи», «сатири».

Проблемне запитання

• Чи було схожим життя олімпійських богів на життя греків?

Оформити таблицю

У ході опрацювання параграфу заповнюють таблицю «Боги Давньої Греції».

Імена богів

Які сили природи вони відображали

Покровителями яких знань вони вважалися

Запитання учням

1. Які з міфів давніх єгиптян нагадують нам сюжети, про які йшлося?

2. Порівняйте, що було спільним і відмінним у віруваннях давніх греків та єгиптян.

Домашнє завдання Опрацювати матеріал підручника § 34,

Тема. Освіта, наука, виховання та сімейне життя в давній Греції.

Поняття: «театр», «комедія», «трагедія», «ораторське мистецтво», «академія», «ліцей», «портик».

Вивчення нового матеріалу

Підчас опрацювання параграфа 35 заповніть у зошитах таблицю «Представники науки Давньої Греції».

Галузь науки

Представники

Математика

Філософія

Історія

Медицина

Завдання учням

1. У Греції розвивались різні науки, які були відомі й раніше, але одна наука — історія — вперше виникла саме в цій країні. Подумайте, чому історія виникла саме в Греції.

2. Що вивчає історія?

3. У греків був підвищений інтерес до минулого. Чому? Якими історичними подіями вони особливо пишалися?

Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника § 35


Трудове навчання

Продовжити роботу над виготовленням виробу.


Географія

Тема. Види опадів та закономірності їх розподілу.

Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника § 36


Біологія

Вивчити параграф 33 с. 148-150

Вивчити параграф 33 с. 151 дати усно відповідь на питання в кінці параграфа

Вивчити параграф 35 с. 157-158 дати відповідь на пит 1-4 с. 159


Математика

Тема. Додавання раціональних чисел. Властивості додавання.

Завдання: 1. Опрацювати параграф 26, ст. 193 - 197.

2. Вивчити правила на ст. !95, 196.

3. Розв'язати: №1124, №1126, №1127, №1129, №1135, №1142.


Українська мова

Вивчити правила с. 138-141, впр 372 с. 144-146 впр 377


Українська література

Е. Андієвська " Казка про яян " , "Говорюща риба ". Читати, переказувати.

Кiлькiсть переглядiв: 13

Коментарi